Polityka prywatności

Polityka Prywatności i Polityka Cookies
Cieszę się, że odwiedziłeś moją Stronę. Jeżeli tutaj trafiłeś, to znak, że cenisz swoją prywatność.
Poniżej znajdziesz zasady przetwarzania danych osobowych oraz wykorzystywania plików cookies i innych technologii śledzących w związku z funkcjonowaniem serwisu internetowego https://kamilastanczykowska.pl/
W razie jakichkolwiek wątpliwości w zakresie postanowień niniejszej Polityki skontaktuj się ze mną pod adresem e-mail: kontakt@kamilastanczykowska.pl

Kto jest administratorem Państwa danych?
Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Kamila Stańczykowska, prowadząca działalność nierejestrowaną w Łodzi (adres: ul. Liściasta 210, 91-220 Łódź), e-mail: kontakt@kamilastanczykowska.pl
Czy podanie danych jest dobrowolne?
Podanie danych jest dobrowolne. Dane osobowe są pozyskiwane podczas wypełniania formularza kontaktowego. Nie podanie swoich danych będzie się wiązało z brakiem możliwości wykonania usługi czy kontaktu.
Dlaczego i w jakim celu przetwarzamy Państwa Dane?
A. W celu wykonania usługi lub wykonania zlecenia, na prośbę Użytkownika — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO (niezbędność do zawarcia i/lub wykonania umowy lub podjęcie działań na żądanie), Państwa dane będą przechowywane do czasu wykonania umowy.
B. W celach marketingowych i promocji produktów oferowanych przez Kamilę Stańczykowską będących prawnie uzasadnionym interesem (art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia). Państwa dane będą przetwarzane do czasu wyrażenia sprzeciwu ( jeśli nie wysyłają Państwo informacji handlowych, proszę o usunięcie tego punktu).
C. Wypełniania wszelkich obowiązków prawnych w związku z podjętą współpracą (art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia), cel ten związany jest z obowiązkami prawnymi przechowania określonych dokumentów przez czas wskazany w przepisach prawa, np.:
Ustawy z 29.09.1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2017 r. poz. 1858);

D. W celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia). Dane będą przetwarzane do czasu przedawnienia roszczeń.

E. Kontaktu telefonicznego w sprawach związanych z realizacją usługi — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO (niezbędność do zawarcia i/lub wykonania umowy);
F. W przypadku wyrażenia zgody, Państwa dane będą przetwarzane w granicach i celu wskazanym w wyrażonej zgodzie (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. a). Dane będą przetwarzane do czasu wycofania zgody
Jakie dane podlegają przetwarzaniu?
Do podjęcia współpracy wymagamy podania danych tj. Imię i Nazwisko, Nazwa Firmy, adres kontaktowy (w tym telefon i e-mail). Dodatkowo możemy poprosić o dane opcjonalne W trakcie trwania umowy, świadcząc usługi, wchodzimy w posiadanie innych Pani/Pana danych. Pojawienie się u nas Pani/Pana danych osobowych jest konsekwencją działania naszych usług, z których Pan/Pani korzysta.
Komu mogą zostać udostępnione dane?
A. Podmiotom, które przetwarzają Pana/Pani dane osobowe w imieniu serwisu www.kamilastanczykowska.pl Będą to, m.in. informatycy, firmy księgowe, firmy hostingowe;
B. Zewnętrzni administratorzy danych ( np. radcy prawni i adwokaci, podmioty prowadzące działalność kurierską lub pocztową, podmioty nabywające wierzytelności – w razie niezapłacenia przez Państwa naszych faktur w terminie),
D. Podmioty znajdujące się poza EOG, lecz tylko wtedy, gdy jest to konieczne i z zapewnieniem odpowiedniego stopnia ochrony, przede wszystkim poprzez:
* Współpracę z podmiotami w państwach, w odniesieniu, do których została wydana stosowna decyzja Komisji Europejskiej;
* Zastosowanie standardowych klauzul umownych wydanych przez Komisję Europejską.
Administrator zawsze informuje o zamiarze przekazania danych osobowych poza EOG na etapie ich zbierania.
Czy Dane są profilowane?
Informujemy, iż Państwa dane nie będą podlegać profilowaniu, czyli zautomatyzowanej analizy Pana/Pani danych i opracowania przewidywań na temat preferencji lub przyszłych zachowań (profilowanie oznacza, np. w przypadku profilowania marketingowego określanie, którą ofertą może być Pan/Pani najbardziej zainteresowany/a w oparciu o wcześniejsze Pana/Pani wybory).

Jakie przysługują Państwu prawa?
A. Prawo dostępu do przetwarzanych przez nas danych osobowych (art. 15 Rozporządzenia),
B. Prawo do sprostowania powierzonych danych osobowych, w tym ich poprawianie (art. 16 Rozporządzenia),
C. Prawo do usunięcia danych osobowych z naszych systemów tzw. „prawo
do bycia zapomnianym” – jeżeli Państwa zdaniem nie ma podstaw do tego, abyśmy przetwarzali Państwa dane, mogą Państwo zażądać, abyśmy je usunęli (art. 17 Rozporządzenia),
D. Prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych – (art. 18 Rozporządzenia),
E. Prawo do przenoszenia danych – (art. 20 Rozporządzenia),
F. Prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych -w każdej chwili mają Państwo prawo cofnąć zgodę na przetwarzanie danych osobowych, które przetwarzamy na podstawie zgody – art. 7 ust. 3 Rozporządzenia. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Cofnięcie zgody występuje poprzez wysłanie wiadomości mailowej na adres: kontakt@kamilastanczykowska.pl
G. Prawo do sprzeciwu – może Pan/Pani wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Pana/Pani danych, jeśli podstawą wykorzystania danych jest nasz prawnie uzasadniony interes – art. 21 Rozporządzenia. W takiej sytuacji, po rozpatrzeniu Państwa wniosku, nie będziemy już mogli przetwarzać danych osobowych objętych sprzeciwem na tej podstawie, chyba, że wykażemy, istnienie prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania danych, które uznaje się za nadrzędne wobec Państwa interesów, praw i wolności
H. Jeżeli w Państwa opinii przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia, przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych

Polityka Cookies:
Cookies stanowią pliki tekstowe i powstają one w sposób automatyczny za pomocą przeglądarek internetowych w momencie odwiedzania lub korzystania ze stron internetowych. Są one wysyłane przez stronę internetową i zapisywane na urządzeniu użytkownika. Za ich pomocą administrator otrzymuje informacje pozwalające między innymi na umożliwienie prawidłowego działania strony, zapewnienie bezpieczeństwa a także usprawnienie jej działania.
Administrator Danych:
Administratorem danych osobowych jest Kamila Stańczykowska, prowadząca działalność nierejestrowaną w Łodzi (adres: ul. Liściasta 210, 91-220 Łódź), e-mail: kontakt@kamilastanczykowska.pl

Rodzaje plików cookies:
W ramach naszych stron internetowych wykorzystujemy następujące rodzaje plików cookies:
Niezbędne/Techniczne: Niniejsze pliki są konieczne dla prawidłowego funkcjonowania strony internetowej. Pliki te są instalowane w szczególności na potrzeby zapamiętywania sesji logowania lub wypełniania formularzy, a także w celu zapamiętania czy zostałeś poinformowany o wykorzystywaniu plików cookies.
Funkcjonalne: Zapamiętują i dostosowują platformę do Twoich wyborów, np. pozwalają na automatyczne uzupełnienie adresu e-mail, z który ostatnio został wykorzystany na platformie
Analityczne: Pozwalają na sprawdzenie liczby wizyt i źródeł ruchu. Za ich pomocą jesteśmy w stanie ustalić które strony cieszą się popularnością a które nie. Za ich pomocą badamy statystyki i poprawiamy wydajność naszych stron. W ramach naszych stron korzystamy między innymi z rozwiązań firmy Google oraz Mailerlite.
Marketingowych – Pozwalają na dopasowanie wyświetlanych treści reklamowych do zainteresowań użytkownika, nie tylko w ramach naszego portalu, ale też poza nim. Mogą być instalowane przez partnerów reklamowych. Na podstawie informacji z tych plików cookie i aktywności w innych serwisach jest budowany profil zainteresowań użytkownika.
Pliki cookies portali społecznościowych: Są to pliki cookie instalowane przez naszych partnerów, żeby dopasowywać wyświetlane treści reklamowe w mediach społecznościowych. Na ich podstawie budowany jest profil zainteresowań użytkownika. Dzięki temu wyświetlane treści są dopasowane do indywidualnych potrzeb użytkownika.
Czas Przechowywania plików Cookies:
Sesyjne – są przechowywane na użytkowanym urządzeniu do czasu opuszczenia strony, np. poprzez wyłączenie przeglądarki internetowej.
Stałe – istnieją do czasu ich ręcznego usunięcia bądź upłynięcia określonego w przeglądarce czasu.
Rodzaj zbieranych danych:
adres IP urządzenia z którego korzysta użytkownik
typ urządzenia
czas przebywania na stronie
podjęte czynności na stronie
lokalizację z której dokonywane jest połączenie

Niektóre ciasteczka są pobierane przez przeglądarkę internetową w chwili wejścia na stronę internetową. W celu zablokowania możliwości pobierania ciasteczek należy zastosować metodę istniejącą dla danej przeglądarki internetowej:
Firefox
Chrome
Microsoft Edge
Safari
Brak możliwości zapisywania/odczytywania plików cookies może skutkować niepełnym i niepoprawnym działaniem strony internetowej, jednakże korzystanie ze strony będzie nadal możliwe.
Kontakt
W przypadku pytań dotyczących przetwarzania danych osobowych lub woli skorzystania z przysługujących praw, można skontaktować się z nami pod adresami wskazanymi w punkcie “Administrator danych”
Ponadto informacje o nas i przysługujących Tobie prawach, można znaleźć pod wskazanym adresem: https://kamilastanczykowska/polityka-prywatnosci/
W przypadku naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych, masz prawo do zgłoszenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych pod adresem https://uodo.gov.pl/